logo

Etički kodeks državnih službenika

Etički kodeks državnih službenika (NN, br. 40/11. i 13/12.)  uređuje pravila ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično ponašanje državnih službenika i postupak u povodu podnesene pritužbe.
 
Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika Državnog zavoda za statistiku:
  • glavnom ravnatelju Državnog zavoda za statistiku – poštom ili elektroničkom poštom
  • etičkom povjereniku – poštom, elektroničkom poštom ili telefonom
  • na besplatni telefon 0800 0304 svakoga radnog dana.

Rok za rješavanje pritužbe jest 60 dana od zaprimanja pritužbe. Ako podnositelj u tom roku nije dobio odgovor ili nije zadovoljan odgovorom, pritužbu može uputiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom tijelu nadležnomu za promicanje etičkih načela u državnoj službi.

Osoba za kontakt
Etički povjerenik u Državnom zavodu za statistiku jest gospođa Lana Leljak.
Adresa elektroničke pošte: etickipovjerenik@dzs.hr