logo

Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE Rev. 2.1 (nova klasifikacijska verzija)

 

NACE Rev. 2.1 nova je verzija Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici koja će se primjenjivati u svim statistikama država članica Europske unije od 1. siječnja 2025. i time zamijeniti postojeću klasifikacijsku verziju NACE Rev. 2.

Nakon općih konzultacija s glavnim korisnicima i dionicima vezanih za NACE Rev. 2, na razini Europske unije provedeno je ažuriranje postojeće klasifikacijske verzije. U razdoblju od 2019. do 2021. prikupljeni su prijedlozi izmjena i dopuna s ciljem poboljšanja klasifikacijskoga sustava. Uzimajući u obzir sve promjene koje su se dogodile na gospodarskome i društvenom planu od posljednje revizije klasifikacije, namjera je bila pripremiti sustav koji će bolje odražavati aktualne ekonomske djelatnosti u Europskoj uniji.

U lipnju 2022. definirana je struktura nove klasifikacijske verzije NACE Rev. 2.1.

Europska Komisija u listopadu 2022. usvojila je novu strukturu donošenjem Delegirane uredbe (EU) 2023/137.

Više pojedinosti o izradi klasifikacije NACE Rev. 2.1 možete saznati na Eurostatovim internetskim stranicama.

Pregled promjena u klasifikaciji NACE Rev. 2.1