logo

Terensko popisivanje


Koje je bilo razdoblje provedbe terenskog popisivanja (faza CAPI)?

Terensko popisivanje u Popisu 2021. počelo je 27. rujna 2021. i trajalo je do 14. studenoga 2021.Kako se popisivalo u fazi terenskog popisivanja?

U fazi terenskog popisivanja svaki popisivač bio je zadužen za određene popisne krugove. Dolaskom na adresu popisivač je popisivao sve osobe, kućanstvo i stan. Jedna osoba mogla je dati vlastite identifikacijske podatke, podatke o stanu i kućanstvu te podatke za sve članove kućanstva, a ako su u trenutku popisivanja prisutni i ostali članovi kućanstva, svaka osoba mogla je popisivaču sama dati vlastite podatke.Preuzimanje jedinstvene šifre

U fazi terenskog popisivanja (faza CAPI) popisivači su obilazili sve adrese, uključujući adrese onih kućanstava koja su se samostalno popisala kako bi od njih preuzeli jedinstvenu šifru koju su dobili nakon uspješno provedenog samopopisivanja (faza CAWI).

Jedinstvene šifre bilo je moguće osobno uručiti popisivaču kada je dolazio na adresu popisivanja ili su je građani ispisali te ostavili na vidljivu mjestu kako bi je popisivač preuzeo.Tajnost podataka

Prema Zakonu o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.) i Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), svi podaci prikupljeni Popisom 2021. tajni su i upotrebljavat će se isključivo za statističke svrhe.